Garageportsöppnare

Att välja garageportsöppnare är inte bara en fråga om design och funktion, utan faktiskt även en fråga om säkerhet. Allt fler värdesätter tekniken med garageportsöppnare, att slippa behöva gå ur bilen och öppna garageporten manuellt. Därmed är det vanligt att man gärna lägger en slant eller två för att få dra nytta av den tekniken och bekvämligheten. Kostnaden för att installera en garageportsöppnare brukar inte vara särskilt hög vilket gör det fullt möjligt för de flesta att fundera över att installera en sådan.

Innan man installerar sin garageportsöppnare är det viktigt att ta reda på vilken typ av garageportsöppnare det ska vara för den port som ens garage är försedd med. Samtliga garageportsöppnare bygger egentligen på samma enkla princip. Det är en fjärrkontroll som sätter igång en mindre motor som sedan driver upp dörren. Eftersom det finns en rad olika sorters garageportar behöver även motorn och konstruktionen vara anpassad efter den form av port som det handlar om. Därför kan inte alla portar ha exakt samma garageportsöppnare.

Det finns lite olika sorters garageportsöppnare och vissa modeller är enklare än andra. Den modell som klassas som den enklaste, och förses med motordriven öppningsfunktion, är takskjutporten. Takskjutporten rullas smidigt upp med hjälp av motorn och är gjord för att kunna ha en eldriven motor som styr själva öppningen. Den här typen av takskjutport är faktiskt säkrare än den manuella takskjutporten eftersom motorn håller ner porten i ett stängt läge och dessutom normalt är utrustad med en uppskjutningsspärr. Vid val av garageportsöppnare är det viktigt att den är anpassad efter den port som ska öppnas och stängas, samt att den lever upp till relativt höga säkerhetskrav. Något som kan vara bra att komplettera sin garageportsöppnare med är ett klämskydd och en säkerhetsspärr. Detta är väldigt billiga försäkringar för att både barn och vuxna inte ska riskera att skadas av öppningsfunktionen.