Välkommen till Valles Elservice

elserviceAtt anlita en elektriker är inte alltid det enklaste. Det finns många som gärna delar med sig av sina erfarenheter av både enskilda elektrikers och firmors arbete, och speciellt när det inte blir som man har tänkt sig. Det är bra att hämta tips och råd, och om du inte känner någon som nyligen har låtit få något elektriskt arbete gjort så kan du oftast lätt hitta omdömen och recensioner från tidigare kunder på nätet. Men precis som med allt annat som skrivs på nätet, ta det som står med en nypa salt. Likaväl som det kan vara just en elektriker som skriver en positiv bedömning om sin egen firma kan det vara en omotiverat missnöjd kund eller en ovän som skriver just en dålig recension.

När du har bestämt dig för att få närmare information om en firma finns det några saker du bör tänka. Försäkra dig om att den som ska utföra arbetet faktiskt är behörig elinstallatör. Huruvida någon faktiskt är behörig elinstallatör kan du få information om via Elsäkerhetsverket som utfärdar behörigheterna. En behörighet gäller för enskilda individer, inte för företag, så du behöver namn och/eller personnummer på den som ska utföra installationen. Förutsatt att det finns en behörig elinstallatör inom ett företag kan dock någon annan i företaget göra själva installationen, men det är den behöriga elinstallatören som ska kontrollera så att arbetet är utfört i enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Förutom att du alltid ska skriva ett avtal om arbetet innan det sätter igång ska du också efter utfört arbete se till att få någon form av dokumentation över att arbetet har gjorts av eller kontrollerats av en behörig elinstallatör. Detta är ditt kvitto på att arbetet har gjorts korrekt, och det kan ha stor betydelse om något skulle hända och du behöver hjälp från ditt försäkringsbolag.