Byggbodar som drar mindre el

Lokaler i form av bodar är en väldigt praktiskt lösning när man är i behov av en tillfälliga lokaler, till exempel på en byggarbetsplats. Där kan man använda byggboden för fika och lunch, det ger en någonstans att byta om på samt en dusch och toalett. Dagens bodar är väldigt moderna och bekväma, och dessutom går de att stapla på varandra eller att byggas ihop.

byggbodar

Anpassade byggbodar

Det finns många användningsområden för byggbodar och det går att anpassa dem efter det behov man har. Till exempel finns det bostadsbodar eller evakueringsbostäder för tillfälligt boende, som till exempel husrenovering. En bostadsbod går att få som enbart sovbod eller med både toalett och dusch. Minikök och skåp kan också ingå. Kök- och pentrybodar är perfekta att ha ute på en byggarbetsplats för de anställda. Även personalbodar är en bra lösning på en byggarbetsplats. Här kan personal byta om, torka sina kläder, duscha, äta lunch med mera. Kontorsbodar är perfekta när kontoret ska renoveras eller man behöver mer plats. Finns i olika utförande och kan placeras ihop med befintliga lokaler. Speciella toalett- och duschbodar finns också, vilka kan byggas ihop med andra bodar.

Lågenergibodar

Att minska elförbrukning ligger i de flestas intresse och för att värna om miljön och sänka kundernas elkostnader, kan man välja lågenergibodar. Dessa lågenergibodar har ventilation som återvinner värmen, samt treglas fönster och automatisk rörelse belysning. De har bättre isolering och temperaturen sänks under natten.

Att byggbodar är en perfekt lösning på många områden är inte svårt att förstå. Byggbodar är inte kalla och ruggiga längre, utan håller ofta samma bekvämlighets standard som riktiga lokaler. Användnings området är stort och alternativen många. I princip kan man anpassa byggbodarna, så att de passar ens syfte perfekt. Förutom att de går att få i olika utförande, går de att sammanfogas med andra byggbodar eller lokaler. De går att stapla på höjden och kan bli precis så komplexa som man vill.